29 febrero 2008

FOTOS 'NINOT INDULTAT'

El dimecres vaig anar a l'exposició que hi ha al Nou Centre per a triar el ninot indultat de les falles del 2008.

Els ninots relacionats amb el nostre instrument són aquests:

Li té una tirada molt forta a Pablo, no?ACTA REUNIÓ 16 DE FEBRER 2008

Alaquàs, a 16 de febrer de 2008, sent les 12:05 i estant reunits Albert Aleixandre, Francesc, Aleixandre, Eva Castelló, Julio Jericó, Carles Palop, Francesc Planells, Pablo Torres i Violeta Garcia, membres de la Colla l’Olivar de Dolçaines i Tabals, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'ordre del dia

2. Lectura i aprovació de l'acta anterior

3. Formació d’una associació

4. Domini a internet

5. Actes

6. Avaluació econòmica 2007.

7. Sugerències, dubtes i preguntes

8. Fixació de la propera reunió

1. S’aprova l’ordre del dia per unanimitat.

2. S’aprova l’acta anterior per unanimitat.

3. Queda pendent de tractar el tema, degut a la falta d’assistència dels encarregats de l’assumpte.

4. Queda pendent de tractar el tema, degut a la falta d’assistència dels encarregats de l’assumpte.

5. Els propers actes son:
- Diumenge 16 de març: 16:30 Alfafar; 19:00 Cavalcada Folklòrica (València)
- Dilluns 17 de març a les 18:30 a Torrent
Queda pendent el següent acte:
- Trobada d’Escoles en Valencià, 10 de maig

6. La informació dels comptes es troba a l’annex nº1. Degut als guanys obtinguts, es proposa comprar una caixa, un afinador-metrònom, així com llibres de classe, per a evitar anar molt carregats. S’aproven per unanimitat els comptes, i les propostes en relació als comptes.

7. Es comenta la necessitat de tindre un armari al Colomer. Carles es compromet a dur-ne un abans del 1 de març.

Part de la Colla, juntament amb el Grup l’Olivar realitzen un intercanvi a Andratx (Mallorca), els propers dies 4, 5 i 6 d’abril. Paco Aleixandre proposa que la Colla faça una subvenció del viatge. S’arriba a la conclusió que el més adient és que les despeses del bitllet d’avió correguen de la Colla. S’aprova per unanimitat.

El proper 19 d’abril es casen Agustí i Laia, membres del grup de dansa de l’Olivar. Es proposa acompanyar-los des de sa casa a l’església de l’Assumpció com a regal de noces. També és la boda del fill de Julio, i com que és més prompte que la ja mencionada, es proposa fer-li una cercavila també a ell. S’aproven per unanimitat les dues propostes.

Per tal d’afiançar la germanor, Paco Planells proposa fer una paella al campet. Es fixa per al 26 d’abril.S’aprova per unanimitat

Es tanca la sessió a les 13:30 hores.

27 febrero 2008

ACTA REUNIÓ DE L'1 DE DESEMBRE (un poc tard)

Alaquàs, a 1 de desembre de 2007, estant reunits Albert Aleixandre, Eva Castelló, Josefina Cullere, David Ferrer, Vicent Ferrer, Josep Gil, Julio Jericó, Anton Marínez, Ruben Molina, Francesc Planells, Pablo Torres i Violeta Garcia, membres de la Colla l’Olivar de Dolçaines i Tabals.

Comença la reunió a les 12:35 amb el següent ordre del dia:

1. Intercanvi del grup l’Olivar a Toledo
2. Intercanvi del grup l’Olivar a Andratx (Mallorca)
3. Equip de so
4. Tocata de Nadalenques pels carrers del poble.
5. Formació d’una associació
6. Relació amb el grup l’Olivar
7. Domini a internet
8. Actes
9. Sopar de Nadal
10. Tabalà per Santa Llúcia
11. Repertori
12. Assajos de conjunt
13. Sugerències dubtes i preguntes
14. Propera reunió1. El proper dissabte 15 de desembre el Grup l’Olivar va a Toledo a fer un intercanvi amb un grup de música i ball tradicional. Es proposa qui hi anirà en representació de la Colla per tal de tocar alguna peça de ball i s’ofereixen a anar-hi Pablo Torres, Paco Planells i Vicente Ferrer. Falten per confirmar-ho Eva Castelló i Anton Martínez.
2. S’informa als membres de la Colla que els propers dies 4, 5 i 6 d’abril hi haurà un intercanvi amb el grup de música i dansa tradicional d’Andratx, amb el qual tinguérem un intercanvi a Alaquàs . El viatge es realitzarà en avió i cadascú es pagarà el seu propi passatge. S’informarà en posteriors reunions amb més detall.
3. Seria convenient tindre un equip de so per a treballar millor amb les dolçaines (s’utilitzaria com a amplificador del metrònom). Els preus al mercat varien entre els 150 i 300 €. S’ha consultat a “Sono-Apli” i ens ofereixen un de segona mà, amb dos bafles per 90 €. Apart també ens ofereix un equip reproductor de CD, amb lector de targeta y entrada USB per 80€.
S’aprova per majoria la seua compra.
4. Es proposa eixir al carrer per tal de tocar Nadalenques.
Rubén Molina proposa eixir a tocar en la cavalcada de reis o el dia de la replegà de cartes. Com es probable que haguem de tocar algun d’eixos dies, cal fixar una altra data.
Es fixa el 22 de desembre a les 19 hores per a dur-ho a terme.

Acudiran a l’acte David Ferrer, Eva Castelló, Julio Jericó, Paco Planells, Paco Aleixandre, Anton Martínez, Rubén Molina i Violeta García.

5. Es reprèn com a tema la formació d’una associació cultural. Per a això hem de fer uns estatuts i registrar-nos-en al registre d’associacions.

S’aprova la constitució coma associació cultural. Rubén Molina i Vicent Ferrer s’encarreguen de dur-ho a terme.

6. Reprenem el tema de la relació amb el grup l’Olivar. Des de la Colla no podem dedicar-li temps al grup, no complíem a les nostres obligacions com a part del grup i això va dur a voler-nos-en separar, però el tema encara està en l’aire.
La situació del grup (on podem trobar totes les expressions de la música tradicional valenciana) és especial, de fet no hi ha altre grup amb aquestes característiques, i és una de les raons per no voler separar-se.
Es proposa preparar almenys dos balls per nostre compte durant aquest curs i assajar tant als assajos de colla, com a les classes individual, així com quedar amb el grup de ball per tal d’assajar conjuntament.
7. Degut a l’activitat a través d’internet, es proposa comprar el domini “collalolivar.com”, ja que no és molt costós mantindre un domini a la llarga de l’any, i a l’hora de difondre’s a través de la xarxa, el domini fa més pes que el blog, que pertany a “blogger”.

S’aprova per unanimitat.

8. Els propers actes son:

o Trobada d’Escoles en Valencià, 10 de maig
o Possible contracte per a Moros i Cristians, amb la capitania mora.

S’informarà d’altres actes en properes reunions.

9. Es dubta entre fer-ho el dia 12 o el 22 de desembre, per tal que no coincidisca amb cap altre sopar, i que tinga la màxima assistència. El lloc de trobada serà el bar “San Francisco”
10. El proper 12 de desembre, de 19:30 a 20 hores serà la tabalà de Santa Llúcia als jardins de la Biblioteca de València (junt al MUVIM). Pot trobar-se més informació al fòrum de Russafa FA.
L’hora i lloc de quedada per tal d’anar-hi és a les 18’30 hores a l’estació d’Aldaia.
11. En el curs 2001/02 va fer-se un repertori de la Colla amb partitures de tot tipus. Cal recuperar-ho i mirar quines peces falten als pertanyents a la Colla de forma posterior, ja que seria convenient que tots tinguérem el mateix repertori.
12. Cal fixar un dia per als assajos grupals. En principi han d’ésser en dimarts o en dijous per tal que Miguel Àngel puga dirigir els assajos.
Paco Planells demana una major implicació a nivell individual per tal d’aprofitar-los.
Els assajos es realitzaran de manera quincenal. Es faran els dijous, per una major disponibilitat dels membres de la Colla. L’horari serà a partir de les 21:30, encara que s’haurà de parlar amb el professor per si té disponibilitat a eixa hora.
El primer assaig serà el 10 de gener de 2008.
13. Es proposa tindre un carpesà a l’aula amb totes les partitures, per tal de facilitar la seua recerca en lliçons del temari o per a assajos de la Colla. S’aprova per unanimitat.

Albert Aleixandre proposa comprar una caixa o arreglar la que tenim ja que no sona bé. No s’aprova per ser molt costós i innecessari.

Es pregunta als assistents si tenen una prestatgeria que puga utilitzar-se per a l’aula. Ningú no en té, però es buscarà.
14. Es fixa la següent reunió per al 16 de febrer de 2008 a les 12’30 hores.

Es tanca la sessió a les 14 hores.

26 febrero 2008

XERRADA ALCOI, 8 DE MARÇ, TONI DE LA ASUNCIÓN

En relació al que parlarem sobre “la jornada de treball” que farem els grups de dolçainers i tabaleters de les nostres comarques, ja vos podem confirmar algunes dades:

DIA: Dissabte, 8 de març
HORA:
11 hores
LLOC
: ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’ALCOI

“Saló de Grados – Edifici Ferrandis”

El que es té previst fer és:

· El primer lloc ANTONI DE LA ASUNCIÓN ANDRÉS, ens farà una xerrada amb el títol “La dolçaina hui: del dolçainer a la colla”.
(En el text que està al final de l'article vos remetem el contingut de la xerrada i un xicotet currículum de Toni de la Asunción, per si voleu donar difusió de l’acte entre la vostra gent i/o en la vostra pàgina WEB)

· Seguidament farem un intercanvi d’impressions amb membres de la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, on podrem madurar la situació actual dels grups,... i de la Federació i aportar idees, propostes, iniciatives,...
(Cal recordar que aquestos actes queden oberts tant als grups federats com no federats.)

Dos qüestions organitzatives:

· Per les companyes i companys que no siguen d’Alcoi, cal recordar-los que darrere de la Universitat s’han habilitat aparcaments lliures.
· Convendria saber molta gents ens quedaríem a dinar,... per buscar lloc de preu assequible. Seria bo que ens tornareu un correu amb número aproximat d’interessats.

Agraït a tots.

...........

LA DOLÇAINA HUI: DEL DOLÇAINER A LA COLLA

Xerrada audiovisual en la que es fa un viatge pel món de la dolçaina i del tabal des de la figura del dolçainer més tradicional fins les actuals colles amb percussió.

S’analitzarà l’evolució en la manera de tocar, en el repertori, en la manera de pensar i les causes fonamentals d’aquestos canvis. Un seguit d’anècdotes, curiositats i realitats històriques ens ajudaran a endinsar-nos en el meravellós món de la dolçaina.

ANTONI DE LA ASUNCIÓN ANDRÉS

Naix a València en 1971. En 1984 Comença els seus estudis de tabalet a la falla Montortal Torrefiel de la mà del mestre Enric Gironés i dos anys més tard comença a estudiar dolçaina formant part activa des d’eixos moments del Grup “El Cudol” del que hui en dia és el seu director. L’any 1995 entra a formar part de l’Agrupació Musical Sant Josep de Pigantelli de València on cursa estudis de percussió. L’any 1992 comença a treballar com a professor de música al Col·legi Salesians Sant Antoni Abat de València.

En 1999 acaba els estudis de dolçaina al Conservatori Municipal José Iturbi amb el mestre Xavier Richart, i en l’any 2000 rep el reconeixement de “Mestre de dolçaina” de la Federanció Valenciana de Dolçainers i Tabaleters de la que també és membre de la seua Comissió Pedagògica.

Ha format part del grup La Inestable i en l’actualitat dirigeix els grups “El Cudol”, “El Cabasset”, “Grup Domingo Savio” i la “Colla de dolçainers d’Algemesí”. Ha difós la música valenciana per tot arreu de la Comunitat i per fora d’ella actuant entre altres llocs a Catalunya, Euskadi, Andalusia, Múrcia, França, etc.

En 2004 publica, juntament amb Xavier Richart, el llibre ESTUDIANT LA DOLÇAINA II. OBRES PER A COLLA, al que es recullen algunes de les seues composicions.

L’any 2000 rep Menció d’honor al I Concurs de Composició per a Dolçaina i Percussió poble de Muro, obtenint el 1r Premi a la II i III edicions del mateix concurs. Ha rebut el 2n Premi al Concurs de Composició Jaume Blanch de Tortosa, 2n premi i Menció d’honor al Concurs de Composició Música al Castell de Dénia i 2n premi al Concurs Vila de Petrer. Ha sigut també membre del jurat a les últimes edicions d’aquestos concursos. En 2005 composa l’obra obligada per al 2n Certamen d’interpretació per a Colla de Xirimiters a Altea, del que també va ser jurat. En 2007, se li encomana la composició de l’obra obligada per al I Certamen d’interpretació “Ciutat de Manises”.22 febrero 2008

CARICATURA DOLÇAINA

Vicent, que a part de progresar ràipd amb la dolçaina, també es dedica a pintar pels mantels, ens va dibuixar anit, durant el sopar de després de l'assaig, una bonica dolçaina. Ací teniu les imatges:Per cert, ja tenim a prop les Falles i tots els actes als que anem a participar. Prompte tindreu notícies dels actes i dels membres de la colla que tocarem en cadascun d'ells.

07 febrero 2008

LA BRUIXA ALAQUASERA INFORMA:

Hola!! Vos escric per a recordar-vos que tenim fixada una reunió per al proper 16 de febrer (dissabte) a les 12 hores, després d'haver esmorzat i assajat (com toca!!)
L'ordre del dia, en principi, serà aquest:

  1. Lectura i aprovació de l'ordre del dia
  2. Lectura i aprovació de l'acta anterior
  3. Formació d’una associació
  4. Relació amb el grup l’Olivar
  5. Domini a internet
  6. Actes
  7. Suggerències, dubtes i preguntes
  8. Fixació de la propera reunió
Salut!!